Verdens første Tunnel ROV fra W.Giertsen Vannteknologi

Rengjøring, inspeksjon, prøvetaking og rydding av ras i vannfylte bergrom

Storbyer i Norge og mange andre land magasinerer renset drikkevann i store vannreservoar i fjell. Over tid samler det seg sedimenter på bunnen av disse vanntunnelene. Manglende redundans og vanskelig tilkomst gjør det svært krevende å rengjøre vanntunnelene. Bransjen har derfor lett i mange år etter en løsning hvor rengjøringen kan gjennomføres med anlegg i drift uten å sende mannskap inn i tunnelbassengene. 

 

W. Giertsen Vannteknologi har gjennom utviklingen av sin Tunnel ROV (TROV) løst en utfordring for vannverkseiere som har magasinert drikkevann i lange tunneler i fjell. Tidligere utilgjengelige deler av anlegget kan nå inspiseres og rengjøres, TROV kan også ta prøver av vann og sedimenter dypt inn i anlegget.

Anders Berg vant en offentlig utlyst konkurranse i 2015 med sin innovative rengjøringsrobot som kombinerer teknologi fra mange ulike bransjer. Bergs konsept Tunnel Remotely Operated Vehicle (TROV) gikk fra tegnebrettet til utvikling da han etablerte et partnerskap med W. Giertsen AS i 2018.

Utviklingen av Tunnel-ROV (TROV) har skjedd i et innovativt partnerskap mellom offentlig og privat sektor – NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling – et eksempel til etterfølgelse for offentlig anskaffelse og utvikling av ny teknologi i en vann- og avløpsbransje som etterlyser mer innovasjon.

Kombinasjonen av Bergen Vanns fagmiljø, Bergs fremtidsrettede konsept og W. Giertsen sitt erfarne utviklingsmiljø og investeringsvilje har resultert i en løsning som er effektiv og fleksibel samtidig som den ivaretar alle aspekter av mattrygghet knyttet til drikkevann. Prosjektledelse fra rådgivningsfirmaet Enestor og kontroll- og styringssystem fra Argus Remote Systems var også avgjørende.


Inspeksjon og rengjøring gir trygghet for vannverket

  • Sediment kvalitet og evt. kontaminasjon
  • Vannkvalitet gjennom hele bassenget
  • Deteksjon av innlekking
  • Tidlig oppdagelse av ras og stengte vannveier
  • Utplassering av måleutstyr og sensorer i tunnelen

Manglende fjellsikring gjør det uforsvarlig å sende inn mannskap for å rengjøre manuelt
Manglende redundans betyr at lengre nedstengning ikke er forenelig med stabil vannforsyning
Rengjøring med TROV er økonomisk gunstig ift konvensjonell rengjøring og kan også forlenge livsløp på vanntunnel

TROV - spesialtilpasset for drikkevann

I nært samarbeid med Bergen Vann i løpende dialog med Mattilsynet                                                         

Smørefrie lagre
Kjemikaliefrie produkter
Næringsmiddelgodkjent korrosjonsbehandling
Matolje som erstatning for petrokjemisk olje

Dokumentert null utslipp / kontaminasjon av omgivelsene