Vannklyngen SWN og tre departementer

Mandag 25/1 hadde Vannklyngen et møte med tre forskjellige departementer. Slik vi som jobber i landskapet er smertelig klar over er vann innordnet under mange ulike departementer men på mandag møtte jeg og klyngerepresentant Aage Bjørn Andersen fra Sea-Lix AS disse tre:
• Klima- og miljødepartementet (KLD)
• Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD)
• Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Bransjerelaterte utfordringer nevnes jevnlig i veldig mange ulike foraer, og vi fra bransjen stiller ofte spørsmålet om hva fokuset egentlig er. Er det å sikre vann- og avløpstjenester for abonnentene som betaler for det (VA-avgiften), eller er målet å innovere for innovasjonens skyld? Er det ikke slik at for å kunne digitalisere, effektiviserer og omstille infrastrukturen så er man avhengig av at det sentrale, grunnleggende funksjonelle faktisk fungerer?
Ledningsnettet råtner, rensing av drikkevannet er ikke tilstrekkelig ift. klimautfordringene, avløpsanleggene er ikke dimensjonerte for befolkningen. Det mangler ikke på løsninger fra bransjens leverandører men det å gjøre selve jobben blir ikke prioritert fordi det ikke er innovasjon.
Man kan få inntrykk av at fokuset har fjernet seg fra det som er det grunnleggende og viktige- leveransesikkerhet, rent drikkevann, avløpsrensing- til fordel for digitalisering, innovasjon, grønn omstilling osv.

Vi fra Vannklyngen SWN valgte ut fire, overordnede utfordringer som vi valgte å fokusere på i vår presentasjon, blant annet fokuset på finansieringsmodellen som i praksis ikke fungerer og det fragmenterte ansvarsområdet uten noen på toppen.

Vi opplevde møtet som positivt, departementsrepresentantene var imøtekommende, og vi fikk fremlagt våre poenger på en god måte. De konkrete forslagene våre fra presentasjonen spiller vi inn til mulighetsstudien for VA-sektoren, utlysningen kommer fra Klima- og Miljødepartementet, og skal gjennomføres av Oslo Economics, Kinei og COWI.

Last ned fullstendig presentasjon her:

Last ned: Vannklyngen og tre departementer