Vannklyngens fremdrift mot Arena-søknad

Vannklyngen er i dag en forening med ca 70 medlemmer hvor felles for alle er at de arbeider innenfor vannindustrien. Med så mange medlemmer vil det til enhver tid foregå mange ulike aktiviteter for å mobilisere medlemmene våre, og for å spisse relevansen for den enkelte bedrift. Aktivitetene i klyngen vil alltid dreie seg om temaer som er relevante for noen, og hvor det er muligheter for samarbeid.

 

Klyngens overordnede mål, gjennomgripende for alle tematiske arbeidsgrupper, vil alltid være:
– å øke eksport
– skape samleveranser mellom bedrifter
– jobbe for næringsrettet innovasjon