Onsdag 14. og torsdag 15. april gjennomførte vi en teknologipresentasjon sammen med Godt Vann Drammensregionen- GVD. GVD er et unikt samarbeidsprosjekt mellom 6 kommuner og Glitrevannverket IKS og kommunene som deltar er Modum. Øvre Eiker, Drammen, Lier, Holmestrand og Asker.
Til grunn for dagene med teknologipresentasjoner ligger en intensjonsavtale mellom Vannklyngen SWN og GVD med hovedfokus på å bli bedre kjent med hverandre og for å skape samarbeidsmuligheter.
På det meste var det ca. 45 deltakere samtidig og totalt sett hadde ca. 70 stykker vært innom arrangementene begge dagene.

Takk til alle fra GVD som bidro til et veldig bra arrangement!

 

Onsdag 14.04 før pause: https://vannklyngen.no/wp-content/uploads/2021/04/01_14.apr_Teknologipresentasjoner.pdf

Onsdag 14.04 etter pause: https://vannklyngen.no/wp-content/uploads/2021/04/02_14.april_Teknologipresentasjoner.pdf

Torsdag 15.04 før pause: https://vannklyngen.no/wp-content/uploads/2021/04/01_15.apr_Teknologipresentasjoner.pdf

Torsdag 15.04 etter pause: https://vannklyngen.no/wp-content/uploads/2021/04/02_15.apr_Teknologipresentasjoner.pdf