Smart Water Norway- Vannkyngen besøker Fosen Innovasjon

I uke 35 var Vannklyngen på hospitering hos Fosen Innovasjon i Trøndelag. Dette er et klyngeutviklingsmiljø hvor klyngene NCE Aquatech Cluster, Fornybarklyngen, MIDSEC og Smart Grid Services Cluster har sine kontorer.

For at vi i Smart Water Norway- Vannklyngen skal utvikle miljøet rundt våre medlemmer er vi avhengige av gode samarbeidspartnere som vi kan spille på i ulike sammenhenger. Fosen Innovasjon er en samarbeidspartner som kan gi oss verdifulle innspill på strategiske valg fremover, men også være et bindeledd mot miljøet i Trøndelag og nordover. Smart Water Norway er en nasjonal klynge med medlemmer i omtrent alle fylker og det er viktig for oss at alle føler seg inkludert i miljøet.

Tusen takk til alle ved Fosen Innovasjon for en innholdsrik, interessant og fullpakket uke! Ser frem til å holde kontakten! 😊