Senter for Forskningsdrevet Innovasjon- SFI

Vi vil gjerne informere alle klyngens medlemmer om et SFI-initiativ som i disse dager pågår, og kommer fra NTNU, ansvarlig Sveinung Sægrov.

Selve SFI’et – Senter for Forskningsdrevet Innovasjon – er i utgangspunktet et program i Forskningsrådet utviklet for å støtte endringsprosessene det norske samfunnet må gjennom de neste tiårene. Endringene i seg selv kommer av mange grunner, eksempelvis globalisering, digitale løsninger, folkevandringer, klima og begrensninger i offentlig økonomi.

Sveinung uttaler:
«Det faglige innholdet i konsortiet vil være basert på meldte behov hos deltagerne. Vi ser for oss å dekke både helhetlige analyser (systemer) og tekniske detaljer i enhetsprosesser. Vi vil legge stor vekt på å få til innovative prosesser i det norske VA-markedet så vel som prosesser som kan sikre mer eksport av norske løsninger og norsk teknologi.»

Deltagere som hittil har vist interesse for prosjektet er: USN, VEAS, Cambi, Norconsult, Kemira, NMBU, COWI Aquateam, Yara, Krüger Kaldnes, HIAS, Kemira, Huber, IVAR, Norsk Vann.

Vannklyngen – Smart Water Norway var representert på møtet ved styreleder Jan Henrik Knudsen og daglig leder Britt Viljugrein.

Det prioriteres å danne et konsortium som retter seg mot disse faglige tematikkene:

  • Smarte vannsystemer, hvordan utnytte og møte digitaliseringsbølgen?
  • Sirkulær økonomi, hvordan bidra til at ressurser blir i kretsløpet
  • Helse og vann, Hvordan sikre tilgang på rent vann i møte med nye forurensningsutfordringer?
  • Flomsikring; hvordan bli bedre rustet til æ møe økte flommer pga klimaendringer
  • Ressursforvaltning; hvordan ta vare på vann- og avløpsnettet, sørge for lang levetid og fornye på riktig måte?
  • Rettferdighet (equity); Hvordan jobbe for bedre tilgang til vann og sanitærtjenester internasjonalt, særlig i utviklingsland?
  • Innovasjon; hva skal til for å lykkes?
  • Eksport til industrialiserte land og utviklingsland; hva skal til for å lykkes?

Neste møtepunkt for konsortiet er 20.februar.

Ta kontakt om dette høres ut som noe dere ønsker å delta på

Britt Viljugrein: britt@vannklyngen.no

Sveinung Sægrov: sveinung.sagrov@ntnu.no

 

Logo: Senter for forskningsdrevet innovasjon