Selskaper som blant annet jobber i regionene Benin, Kamerun og Togo

Hei alle medlemmer av Vannklyngen – Smart Water Norway

Vi har fått informasjon om et nettverksmøte som retter seg mot energi og vann i West Afrika, nærmere bestemt Benin, Cameroon og Togo.

Arrangementets ansvarlige Gulbrand Wangen skriver: «I nært samarbeid med ambassadør Jens-Petter Kjemprud med ansvar for blant annet Benin, Kamerun og Togo har NORWEP gleden av å invitere deg til å delta på et Nettverksmøte for erfaringsutveksling blant selskapene som jobber i regionen. Ambisjonen er også å belyse nye forretningsmuligheter.

bilde: Fiskere på innsjø i Benin – Afrika

Du bør delta på dette møtet hvis du er interessert i lære av følgende unike bedriftserfaringer og er interessert i nye forretningsmuligheter i regionen;

  • Utvikling og bygging av det største norske off-grid sol energiprosjektet i Afrika
  • Utvikling og bygging av det største norske vannrenseprosjektet i Afrika
  • Utvikling og bygging av det første flytende LNG prosjektet i Afrika
  • Konseptutvikling for overvåking av økonomisk maritime sone på nasjonalt nivå
  • Planlegging av en mulig småskala importløsning for LNG til kraftproduksjon
  • Planlegging av diverse elektrisitetsprosjekter basert på gass med tilhørende linjeføring.

Vi retter en stor takk til NORWEPs partner, SANDS som er vertskap for møtet og som også bidrar med et innlegg om sine erfaringer.»

Påmelding kan gjøres via denne linken:
https://www.norwep.com/Market-info/Markets/Norway/Events/Network-Meeting-West-Africa