Programplan årsmøtet – kortversjon

Kl 10-12

VIP – Vannbransjens Innovasjonsprogram – internasjonal satsing på «bortebane»

I Regjeringserklæringen («Granavollen-erklæringen») heter det blant annet at Regjeringen vil:

«Gjennomgå organisering og regulering av vann- og avløpssektoren i samarbeid med KS, med sikte på å sikre innovasjon og kostnadseffektiv organisering og struktur.»

Det er nå særdeles viktig at bedriftene i Smart Water Norway / Vannklyngen benytter anledningen til å løfte VIP fram.

Medlemsbedrifter som vektlegger eksport.

Kl 11:45 – 13:30

Lunsj og generalforsamling med blant annet disse programpostene:
– Fastsette medlemsavgift
– Valg av styreleder, styre og vararepresentanter

Kl 13:13 – 15:30

Innovasjon og leverandørutvikling – satsing på «hjemmebane»

Innovasjonsrettede anskaffelser v/regional rådgiver Cecilie Møller Endresen, NHO.
– Nasjonalt program for leverandørutvikling
Byggherrene må sette rammer og funksjonskrav og la tilbyderne konkurrere om de beste løsningene der kvalitet, miljøhensyn og langsiktig effektivitet og totaløkonomi trumfer innkjøpsprisen.

Medlemsbedrifter med konkrete prosjekteksempler.