Norwegian Water Cluster (Vannklyngen) er i dag en medlemsorganisasjon med 50+ medlemsbedrifter som representerer vannbransjen i Norge.

Målet for klyngen er å synliggjøre, underbygge og støtte sine medlemmer, dessuten skape samlingsarenaer og samarbeidsmuligheter for medlemmer mot eksterne, relevante aktører. Vannbransjen står foran formidable endringer som innebefatter hele Norge som nasjon, det være seg etterslep i vedlikehold og/eller behov for nytenking og innovasjon. Det er VIKTIG at vi som bransje selv sier noe om dette behovet og om utfordringene, og som én, felles stemme er det enklere å bli hørt.

Vi har tre overordnede mål:

 • Øke eksport av Norsk Teknologi mot internasjonale markeder
 • Skape sam-leveranser på tvers av medlemmer
 • Jobbe for næringsrettet innovasjon

 

Vi ønsker å skape en samarbeidsånd og en tilhørighet oss imellom fordi vi tror på at sammen står vi sterkere.

 

Pådrivere og premissgivere

Klyngebedriftenes grunnpilarer og årsaken til at de fremdeles lever i dag, er kompetanse, erfaring og arbeidsvilje. Vannklyngen ønsker at våre bedrifter skal delta mer som pådrivere og premissgivere, og at nyutviklings initiativet også skal komme fra bransjen selv. Det er vi som kjenner kundenes behov og kan tilpasse disse til moderne, effektive og innovative løsninger.

Bli medlem

Vannklyngen er en uavhengig forening som arbeider med arena- og nettverksbygging for bedrifter i vannbransjen. Formålet med Vannklyngen er å styrke verdiskaping og innovasjon i medlemsbedriftene gjennom aktivt samarbeid.

Bli medlem

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Eirik Bentzen Egeland Daglig Leder
Tel: (+47) 33 20 08 99
E-post: post@vannklyngen.no eller eirik@vannklyngen.no

Følg oss gjerne på Facebook
Følg oss gjerne på Linkedin

bilde: vann med IWA logo

IWA Norge

Vannbransjen er i dag i en overgangsfase hvor det er et stort behov for nye talenter og hvor det også vil bli mangel på erfarne fagfolk. For bransjen er dette en utfordring og en unik mulighet.

For å skape innovasjon og nytenking, må vi gi de unge muligheten til å dra ut og bygge seg et internasjonalt faglig nettverk, som i praksis betyr å støtte deltagelse og medlemskap i internasjonale nettverk og samlinger, og gi rom for faglig utvikling ved siden av en travel jobbhverdag.

IWA kan være en slik døråpner for å etablere internasjonale samarbeidsprosjekter og for å sikre kunnskapsdeling. Verden rundt er det et stort behov for bærekraftige og kostnadseffektive løsninger i vannbransjen. Det er derfor viktig å legge til rette for forskning, innovasjon og internasjonal kunnskapsdeling.

Norwegian Water Cluster / Vannklyngen har fått en invitasjon til å delta med en person i Nasjonalkomiteen for IWA Norge – som representant for leverandørene. Utsnitt fra invitasjonen lyder: «Med den nye satsingen til Vannklyngen ser Nasjonalkomitéen det som naturlig at Vannklyngen inviteres som medlem til IWA Nasjonalkomitéen.»

Nettside > IWA Norge

Visste du at ...

Den norske vannbransjen omsetter for over 15 milliarder kroner i året og sysselsetter ca. 10 000 mennesker. Lengen på det norske hovedledningsnettet (vann, avløp, overvann) tilsvarer 2,5 ganger rundt ekvator. For mer informasjon og fakta om vann kan du klikke deg inn på nettsiden til Norsk Vann nedenfor.

Nettside > Norsk Vann

Ofte stilte spørsmål

Hva gjør Vannklyngen?


Vi jobber med å synliggjøre medlemmer, utvikle samarbeidsarenaer, være et koblingspunkt medlemmer imellom og mot eksterne, innhente informasjon om samarbeidspartnere innen forskning, utvikle og videreformidle prosjektmuligheter. Du finner mer om dette på siden Om oss.


Hvem kan bli medlem?


I utgangspunktet kan alle offentlige og private foretak som har hele eller deler av sitt virksomhetsområde innenfor vannrelaterte tema bli medlem. Hvis din bedrift/organisasjon har lyst å bli medlem, men ikke faller innenfor de rammene, så vil vi likevel oppfordre dere til å sende en forespørsel.

Forespørsel om medlemskap finner du på siden bli medlem.


Hva er medlemsfordelene?


 • Gjøre vår medlemsbedrifter synlige i nasjonale og internasjonale sammenhenger.
 • En systematisk satsning på forespørsler fra kommuner og andre som vektlegger funksjonskrav og utnytter kreativitet og innovasjon hos bedrifter.
 • Være en sammenstilling hvor medlemmer kan føle tilhørighet
 • Koblingspunkt mellom medlemsbedrifter og eksterne aktører hvor vi anbefaler og videreformidler informasjon og kompetanse.
 • Utvikle og videreformidle prosjektmuligheter fra nasjonale og internasjonale aktører
 • Innhente informasjon om våre samarbeidspartnere innen forskning
 • Ta ansvaret for kommunikasjonen mot statlige institusjoner og regjering
 • Være med på å skape endring i bransjen
 • Skape arenaer for samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt

Meld deg på vårt nyhetsbrev