Næringsmidler fra Horten kommune til vannrelatert beredskapsinitiativ

Prosjektet «Klimarobusthet, sikkerhet og beredskap for vannrelaterte kriser» har fått næringsmidler fra Horten kommune. Initiativet kommer fra
– ScanWater AS
– Universitetet i Sørøst-Norge
– Horten kommune-teknisk
– Vannklyngen Smart Water Norway.
Deltakende er også Høyskolen i Innlandet.

Prosjektet skal ta sikte på å utvikle og heve beredskapskompetanse hos aktører i ansvarsroller, med utgangspunkt i et pilotkurs som skal gjennomføres i uke 42 og vil vare i 3 dager.

Utfordringer inn mot sikkerhet og beredskap av drikkevannsleveranser går mye på manglende kompetanse ift. praktikk og bruk av utstyr, oppfølging av krisepersonell for uttrykning, manglende håndteringsrutiner og sikring av trygt drikkevann. Aktørene bak initiativet innehar viktig kompetanse og den fremtidige visjonen for prosjektet vil være å videreutvikle konseptet til flere kundegrupper, demonstrere og drive opplæring inn mot flere teknologier, men også definere nye behov og teknologi-gap som kan gi nye utviklingsprosjekter.

Utdrag fra kurs- og aktivitetsplan

Regionen Vestfold og Telemark har en regional relevans og egnethet som utgangspunkt for en «beredskapsklynge». Dette både i forhold til regionens teknologikompetanse med bedrifter, universitetet med sitt fokus på beredskaps- og kriseledelse, men regionen har også mange relevante kompetansemiljøer. Horten kommune er en av landets fremste kommuner på beredskap og sikkerhet rundt drikkevann og nødvann.

Det vil også være et mål for fremtiden å koble på flere relevante bedrifter eller aktører fra regionen for å videreutvikle nettverket og se på synergier. Om du ønsker mer informasjon om prosjektet eller ser sin bedrift som relevante i sammenhengen, ta kontakt med Vannklyngen Smart Water Norway.

Se fullstendig presentasjon av prosjektet her.