19, 20 og 21 oktober arrangeres kurs i planlegging, konseptledelse og praktikk for vannrelaterte kriser.

Kurset skal avholdes i Horten og er et samarbeidsinitiativ mellom Universitetet i Sørøst-Norge, Høyskolen i Innlandet, Horten Kommune avdeling teknisk, Scan Water AS og Vannklyngen Smart Water Norway.

Hendelser den siste tiden har vist at den generelle beredskapskompetansen er dårlig, blant annet at det er mangel på rutiner, overvåkning, automatikk i varsling, utstyr og kunnskap om bruk av utstyr. Vannets distribusjons- og avløpsnett er en del av vår samfunnskritiske infrastruktur hvor kommunaletat har en viktig jobb og innehar leveranseansvar.
Horten kommune er en av landets fremste når det gjelder planlegging, konseptledelse og tilgjengelig utstyr for en krise. Scan Water AS utvikler og leverer utstyr, jobber jevnlig med humanitærorganisasjoner over hele verden og driver allerede et undervisningsopplegg for beredskapsutstyr blant annet i Frankrike og Norge. Universitetet i Sørøst-Norge har et eget senter for sikkerhet, krisehåndtering og beredskapsledelse med fokus på strategisk beredskapsledelse, samvirke og øvelser i kriseberedskap. Vannklyngen Smart Water Norway er en forening som fremmer relevant kompetanse, teknologi og produkter fra våre medlemsbedrifter.

Til sammen utgjør denne gruppen kompetansegrunnlaget for kurset som har disse fokusområdene:
– øvelse i bruk av utstyr
– beredskapssituasjoner relatert til nødvann og drikkevann
– konseptutvikling på kriseledelse
– risikoanalyser

På kurset skal vi gjennomgå generelle, teoretiske prinsipper for beredskapsledelse, mens de to siste dagene handler om fysisk sammenstilling av utstyr for felt; mobilt vannrensesystem, hygieniseringssystem og anlegg for dusj og toalett.
Det finnes flere kurs under tematikken beredskap og sikkerhet, men dette tilbudet skiller seg ut ved at deltakerne får mulighet til å sette sammen utstyret selv.

Dette første kurset er tiltenkt ansatte med ansvarsroller for leveranse av drikkevann, for aktører med ansvar for sårbare resipienter generelt personer som ønsker seg mer kompetanse på bruk av utstyr i felt.
Alle detaljer vedrørende kurset finner du i den formelle invitasjonen i lenken under.

Kontakt administrasjonen i Vannklyngen for påmelding:
britt@vannklyngen.no
tel: 984 15 020

 

https://vannklyngen.no/wp-content/uploads/2021/09/Formell-invitasjon_-Kurs-i-planlegging-konseptledelse-og-praktikk-.pdf