InfoTiles er et av Vannklyngens nyeste medlemmer og befinner seg i et nedslagsfelt som retter seg mot de fleste av klyngens arbeidsgrupper. Nå ønsker de mer samarbeid og tilbyr sin løsning til de andre medlemmene for å skape fart i digitaliseringen innen vann og avløp.

Strømmer data fra flere kilder for å gi innsikt

Kort fortalt, så leverer InfoTiles en kildeuavhengig databehandlingsplattform som samler, prosesserer, korrelerer og presenterer data fra sensorer (IoT), åpne datakilder, interne IT-systemer og SCADA/driftssystemer. På denne måten gjøres all data tilgjengelig i samme løsning, for analyse, varsling og maskinlæring / AI.

Prisbelønnet løsning

 

Magne Eide og Marco Westergren tar imot henholdsvis Årets smartbyløsning fra DND og årets innovasjonspartner fra Microsoft

InfoTiles har allerede integrasjon med Statensvegvesen, NOBIL, NILU, NVE, Met.no, lokale værstasjoner og 200+ sensortyper, og jobber strukturert med bærekraftsmål. Løsningen har vunnet Mandstadt m/partners sin Smart City Award, DND sin årets smartbypris 2019 og Årets Innovasjonspartner 2020 av Microsoft.

Proventure med på laget for raskere global vekst

Magne Eide, Pedja Bihor, Ane Christophersen (ProVenture), Borgar Ljosland (ProVenture), Johnny Alexander Gunneng og Sven Christian Ulvatne (styreleder)

Midt i koronakrisen får Sandnes-bedriften InfoTiles nå med seg ProVenture på et realt bærekraftsløft. Denne situasjonen fremskynder digitaliseringstrenden og er ProVentures første investering i deres nye investeringsfond med fokus på bærekraftige digitale teknologier.

Med sin fleksible plattform legger InfoTiles sin teknologi til rette for å digitalisere drift, og for å ha en plattform som muliggjør maskinlæring, kunstig intelligens og autonome systemer. Nå ønsker InfoTiles å samarbeide med flere av våre klyngemedlemmer.

Les mer om InfoTiles under: