Kartlegging av våre medlemmer

I uke 17 hadde vi første møte med det nye styret som ble valgt på årsmøtet den 7.mars. Det var mange store temaer, blant annet hvordan vi best skal spisse medlemsrelevansen ved å utvikle satsingsområder for klyngen.

Jeg kommer i tiden fremover til å ringe rundt og kartlegge alle medlemmene på listen vår. Jeg håper alle kan ta seg tid til en kjapp (eller lengre) prat rundt sentrale temaer.

Det viktigste vi har er erfaringen, kompetansen og engasjementet som ligger i medlemsmassen, og som også skaper potensial og grunnlag for det vi på sikt ønsker å skape for klyngen vår. Jeg tror klyngen er inne i en veldig god periode med mye initiativ både blant styret og blant medlemmene.

Det nye styret består av:

  • Styreleder: Roger Blekkan, Inrigo
  • Styremedlem: Bjørn Damhaug, Fosen Innovasjon AS
  • Styremedlem: Anders Øfsti, Hias How2O
  • Styremedlem: Per Møller-Pedersen, Storm Aqua AS
  • Styremedlem: Stine Bendigtsen, Teta Vannrensing AS
  • Varamedlem: Bjørn Henrik Aaserud, Yara Norge AS
  • Varamedlem: Helene Stenersen, Colifast AS