Julehilsen – Vannklyngen går et spennende år i møte

Året 2019 nærmer seg slutten, så dette nyhetsbrevet gir en kort oppsummering av noen av prosjektene som Vannklyngen er involvert i nå, og som blir spennende å jobbe videre med i 2020.

Eksport og internasjonalisering Sør-Afrika

Dette prosjektet fikk en pangstart i september, da en delegasjon med vann- og avløpsrepresentanter fra Sør-Afrika kom på besøk til Norge. Representantene var her i en uke, og snakket blant annet med bedrifter som har planer om eksport. Prosjektet planlegges nå videre under Innovasjon Norges eksportprogram Global Growth, med planer om organiserte leveranser og eksport av teknologi for bedrifter som deltar.

Følgende bedriftene er med i prosessen:

 • Isiflo AS
 • Teta Vannrensing AS
 • Colifast AS
 • Sea-Lix AS
 • Cambi Group AS
 • Inrigo AS
 • Pipelife AS
 • Hias How2O
 • Biowater Technology AS
 • Environor AS

Dette er listen med delegater som deltok og som dekker det meste av vann- og avløpshåndtering i Sør-Afrika:

 • South Cape Economic Partnership (covering the municipalities: Knysna, George, Hessequa, Eden, Bitou, Mossel Bay and Oudtshoorn), Paul Hoffman, Project Manager at SCEP & Managing Member at H2P Project Management
 • Rand Water, Mogan Padayachee, Senior Manager, Technology and Innovation
 • eThekwini Water and Sanitation(Durban city). Lusapho Tshangela. Senior Manager Operations
 • Siviwe Ngubentombi, Director, Klomac
 • Francoise Berger, CEO, Agriman

Arena-søknad i 2020

Klyngen jobber også for en Arena-søknad i september 2020. Her er det viktig med deltagelse fra våre medlemmer. Relevante tema og gode samarbeidsmuligheter på tvers av medlemsmassen, samt godt samspill med FoU og utviklingspartnere, er en forutsetning for gjennomslag på søknaden.

Arena er et viktig bidrag til å drifte nettverket, og en Arena-status for klyngen gir nye søknadsmuligheter.

Vannklyngens Årsmøte 2020

Så fort datoen for Årsmøtet 2020 er satt, vil det sendes ut informasjon til klyngens medlemmer.

Fordi vannbransjens aktører er etterspurt i veldig mange sammenhenger, er det viktig å pleie nettverket for å videreformidle muligheter og kunne spille hverandre gode.

FN-byen i København

Vannklyngen har etablert et samarbeid med Innovasjon Norges representant i FN-byen i København.

Norges andel som tilbyder på FN-markedet er lavt, og Norge som nasjon leverer ca. 0,2%. Vannklyngen peker på et stort potensial for norsk næringsliv innenfor vann og sanitær i FN-markedet.

Vannbransjens Innovasjonsprogram

Helse- og omsorgsdepartementet har invitert inn relevante aktører for å etablere en samarbeidsgruppe som skal adressere utfordringene i vann- og avløpsbransjen i Norge.

Vannklyngen deltar i prosessen sammen med Maskinentreprenørenes Forbund, Norsk Vann, KS og Huseiernes Landsforbund. Det er viktig at bedriftene blir inkludert for å løse utfordringene Norge står overfor, og Vannklyngen er med i prosessen for å bidra med innspill fra vannbransjen.

God jul og godt nytt år!

Har dere behov for mer informasjon om det som skjer i Vannklyngen, ikke nøl med å ta kontakt med klyngen.

Vi ønsker alle medlemmer av klyngen en riktig god jul og et godt nytt år!

Med vennlig hilsen,
Vannklyngen