Vannklyngens medlemsbedrift EnviroNor er nominert til miljøprisen 2019 i Rivieras «Tanker Shipping and Trade Awards»

Miljøprisen skal være en anerkjenner til en person, institusjon eller et selskap som har funnet en løsning på en miljøutfordring innen tanker-industrien.

EnviroNor er nominert for sitt arbeid med «water-on-demand» gjennom blant annet avsaltning av sjøvann, rensing av avløpsvann og vannrensing ved konvertering av eksempelvis produkttankskip, lektere og forsyningsskip. EnviroNor planlegger å konvertere oljetankskip til mobile renseanlegg som kan sendes til byer rundt om i verden som sliter med vannmangel. De konverterte tankskipene kan blant annet kunne fortøyes i nærheten av vindparker for å avsalte sjøvann til kystbyer.

EnviroNors konsept er designet for å erstatte eller supplere infrastruktur på land i kystområder, og for å betjene både kommunale og industrielle behov. Konseptet skal også kunne levere rent vann i nød- og katastrofesituasjoner. Bedriften baserer seg på Norges omfattende ekspertise innen skipsfart, offshore og subsea-teknologier for å kunne levere effektive vannbehandlingsløsninger til en lavere kostnad enn tradisjonelle, landbaserte anlegg. Les mer om EnviroNor her.

Frist for å avgi stemme er 28. oktober, og man kan avgi stemme på nettsiden til konferansen «Tanker Shipping and Trade».

Andre nominerte til miljøprisen er Centre for Maritime Futures, Teekay Shipping, og Thomes.

Miljøprisen er en av syv internasjonale priser som blir utdelt under «Tanker Shipping and Trade»-konferansen i London 26-27. november. Prisene skal gå til aktører for å anerkjenne fremragende arbeid innenfor ulike områder i shipping-industrien, og utdeles av det engelskspråklige mediehuset Riviera. De nominerte bedriftene blir bedømt og valgt av et panel bestående av bransjeeksperter. Med unntak av to priser blir vinnerne stemt frem av nettavisens lesere.