Eksport av tjenester fra klyngens bedrifter – Er din bedrift nysgjerrig på mulighetene for salg til FN-markedet?

FN er verdens største innkjøper og kjøper varer og tjenester fra private bedrifter for 150 milliarder kroner årlig. Innkjøpssenteret i København står sammen med kontoret i New York for 70% av alle FNs innkjøp.
Norge selger kun for 0,22% av denne andelen. Vann og sanitær er den tredje største posten, slik at potensialet for Vannklyngens bedrifter kan være betydelig. Delta gjerne på webinar med Innovasjon Norge 1. september:

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/eksport-og-internasjonal-satsing/landinfo/europa/danmark/arrangementer/goglobal–markedsmuligheter-innen-fn.markedet/

 

Norske løsninger er etterspurt i utlandet! Kan dette være noe for din bedrift å utforske nærmere?

Ønsker du mer informasjon – ta kontakt med Innovasjon Norge direkte, eventuelt Stine Bendigtsen i Vannklyngens styre. (Mobil 909 39 398, e-post: stine.bendigtsen@tetavannrensing.no)