Digitalisering av Vann og Avløp i Lillestrøm kommune

🌊 Vårt klyngemedlem @Infotiles arrangører webinar torsdag 8.april kl. 09-09:45 sammen med @Microsoft og @Lillestrøm Kommune med fokus på digitalisering av vann og avløp 💧
Noen av temaene 💦
• Vannlekkasjesøk og deteksjon av fremmedvann
• Flomovervåking og beredskap
• IoT-overvåking i pumpestasjoner
• Optimalisering av renovasjonsplanlegging
• Effektivisering av rapportering

Foredragsholdere: Asgeir Hagen Marco Westergren Magne Eide Alina Selezneva
I samarbeid med: Nordic Edge og Vannklyngen Smart Water Norway

 

I skrivende stund har vi 150 påmeldte kommuner og selskaper.

 

Påmelding finner du her: https://www.infotiles.no/infotiles-og-lillestrom-kommune