DIALOGKONFERANSE: GRAVEFRI FORNYELSE AV DRIKKEVANNS-LEDNINGER SOM REDUSERER LEKKASJER

Dato: 15/10
Start: 10:00
Sted: Velferdsetaten, Storgata 51, 0182 Oslo (Møterom: Langøyene + Nakholmen)

Trondheim kommune og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune inviterer til dialogkonferanse i Oslo 15. oktober for å finne fremtidens løsning for gravefri fornyelse av drikkevannsledninger.

Målet er å utvikle ny eller forbedret løsning for gravefri fornyelse av drikkevannsledninger som vil hjelpe til å redusere lekkasjene i ledningsnettet, redusere antallet ledningsbrudd, og bidra til at kommunene kan øke fornyelsesraten.

Målgruppe for konferansen er alle leverandører, entreprenører, utviklere, konsulenter, forskningsmiljøer (universiteter, høgskoler og institutter) og rådgivere som ønsker å bidra til å utvikle nyttige løsninger for det norske, europeiske og internasjonale drikkevannsmarkedet. Kommunene er også interessert i andre bransjer som kan tenkes å ha overførbar teknologi.

Påmelding gjøres her:
https://events.provisoevent.no/nho/events/gravefri-fornyelse-av-drikkevannsledninger-som-reduserer-lekkasje/register

eller til frode-andrew.selvik@trondheim.kommune.no
(mailen må merkes med ‘RENVANN påmelding’).
Påmelding helst før 10. oktober, men alle får delta selv om de melder sin deltakelse etter 10. oktober.

Mer informasjon og program for dagen finnes her:
https://innovativeanskaffelser.no/wp-content/uploads/2019/09/renvann-prosjektet-invitasjon-til-dialogkonferanse-dialognotat.pdf

Ved spørsmål knyttet til dialogkonferansen, prosjektet eller andre henvendelser, ta kontakt med

Solveig Dolen Nesje, Nasjonalt program for leverandørutvikling:
+ 47 909 52 015 / solveig.dolen.nesje@nho.no
Frode Selvik, Trondheim kommune:
frode-andrew.selvik@trondheim.kommune.no

Få mer informasjon på nettsiden innovativeanskaffelser.no