Bli Medlem

For å sende forespørsel om medlemsskap i Vannklyngen, klikk på knappen nedenfor. Du vil da få opp en e-post hvor du må fylle ut informasjon om bedriften du representerer. Informasjon om medlemsavgift står i e-posten.

Send forespørsel om medlemskap

MEDLEMSFORDELER

Vi jobber kontinuerlig med følgende:

 • Næringspolitiske aktiviteter:
  • Gjøre våre medlemsbedrifter synlige i nasjonale og internasjonale sammenhenger
  • vi taler bransjeaktørers sak inn mot departementer og nasjonale organisasjoner
 • Brobygger i samarbeidet mellom kommuner, rådgivere og bransjeaktører og andre som vektlegger funksjonskrav og utnytter kreativitet og innovasjon hos bedrifter.
 • Fremsnakker våre medlemmer for å videreformidle teknologi
 • Være en forening hvor medlemmer kan føle tilhørighet
 • Koblingspunkt mellom medlemsbedrifter og eksterne aktører hvor vi anbefaler og videreformidler informasjon og kompetanse
 • Prosjektutvikling og søknadsskriving på vegne av samarbeidskonstellasjoner
 • Prosjektledelse.
 • Innhente informasjon om våre samarbeidspartnere innen forskning
 • Være med på å skape endring i bransjen
 • Skape arenaer for samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt

Ofte stilte spørsmål

Hva gjør Vannklyngen?


Vi jobber med å synliggjøre medlemmer, utvikle samarbeidsarenaer, være et koblingspunkt medlemmer imellom og mot eksterne, innhente informasjon om samarbeidspartnere innen forskning, utvikle og videreformidle prosjektmuligheter. Du finner mer om dette på siden Om oss.


Hvem kan bli medlem?


I utgangspunktet kan alle offentlige og private foretak som har hele eller deler av sitt virksomhetsområde innenfor vannrelaterte tema bli medlem. Hvis din bedrift/organisasjon har lyst å bli medlem, men ikke faller innenfor de rammene, så vil vi likevel oppfordre dere til å sende en forespørsel.

Forespørsel om medlemskap finner du på siden bli medlem.


Hva er medlemsfordelene?


 • Gjøre vår medlemsbedrifter synlige i nasjonale og internasjonale sammenhenger.
 • En systematisk satsning på forespørsler fra kommuner og andre som vektlegger funksjonskrav og utnytter kreativitet og innovasjon hos bedrifter.
 • Være en sammenstilling hvor medlemmer kan føle tilhørighet
 • Koblingspunkt mellom medlemsbedrifter og eksterne aktører hvor vi anbefaler og videreformidler informasjon og kompetanse.
 • Utvikle og videreformidle prosjektmuligheter fra nasjonale og internasjonale aktører
 • Innhente informasjon om våre samarbeidspartnere innen forskning
 • Ta ansvaret for kommunikasjonen mot statlige institusjoner og regjering
 • Være med på å skape endring i bransjen
 • Skape arenaer for samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt