Vannbransjens innovasjonskonferanse 2019

vannklyngen

Tid: 25. april kl. 09:00–17:00
Sted: KS-AGENDA KONFERANSESENTER, OSLO

Hvordan spiller vi hverandre gode?

På årets innovasjonskonferanse drøfter vi samarbeidsmuligheter, diskuterer hvordan bransjen skal bli mer innovativ og hvordan vi med økt innovasjonstakt kan legge til rette for en bærekraftig og fremtidsrettet vannbransje.

 • Lær av de gode innovasjonsprosjektene
 • Hva trenger du å vite om smarte systemer/digitalisering?
 • Hvordan har svenskene og danskene lykkes med samskaping?
 • Alt du trenger å vite om innovative anskaffelser
 • Hvilken betydning får Vannbransjens innovasjonsprogram – og hvordan innrette det?

Viktig tema av året er planene om et nytt norsk program for teknologiutvikling i vannbransjen. Dette bør du få med deg!

Ta en titt i det fyldige programmet og meld deg på nå! Kommer dere tre eller flere får dere hele 15 % rabatt. Oppgi kode VI15 under påmelding.

 


Ny ledelse i Vannklyngen / Smart Water Norway

vannklyngen

Jeg heter Britt Viljugrein og startet som daglig leder av Vannklyngen den 1. desember 2018

Jeg jobber etter klare strategimål bestemt av klyngens styre og som helt klart retter seg mot økt næringsvekst og det å gjøre våre klyngemedlemmer synlige i landskapet. Disse strategimålene vil dessuten i sin helhet bli delt på vår hjemmeside som er under arbeid.

Dette er for øvrig de tre viktigste overordnede målene:

 • Samle norsk vannindustri
 • Tidoble eksporten innen 2025
 • Skape 3000 nye arbeidsplasser

En veldig viktig del av mitt arbeide vil være å gjøre meg ytterligere kjent med våre klyngemedlemmer, så jeg kommer gjerne på besøk. Jeg vil dessuten også jobbe med å delta på møter som kan være interessante for dere som medlemmer, for så å informere om innhold via hjemmesiden. Utvalgte deler av min kalender er tilgjengelig på undersiden Aktiviteter. Der kan dere se hva vi deltar på og på den måten ha mulighet for å ta kontakt for spørsmål eller innspill ift det som skal skje.

Ta gjerne direkte kontakt med meg om dere ønsker besøk eller har andre innspill.

Kontaktinformasjon:
britt@vannklyngen.no |  tlf: 984 15 020

 

bilde: Britt Viljugrein daglig leder Vannklyngen


Bilde: innsjø med fjell og skog i bakgrunnen

Programplan årsmøtet – kortversjon

vannklyngen

Kl 10-12

VIP – Vannbransjens Innovasjonsprogram – internasjonal satsing på «bortebane»

I Regjeringserklæringen («Granavollen-erklæringen») heter det blant annet at Regjeringen vil:

«Gjennomgå organisering og regulering av vann- og avløpssektoren i samarbeid med KS, med sikte på å sikre innovasjon og kostnadseffektiv organisering og struktur.»

Det er nå særdeles viktig at bedriftene i Smart Water Norway / Vannklyngen benytter anledningen til å løfte VIP fram.

Medlemsbedrifter som vektlegger eksport.

Kl 11:45 – 13:30

Lunsj og generalforsamling med blant annet disse programpostene:
– Fastsette medlemsavgift
– Valg av styreleder, styre og vararepresentanter

Kl 13:13 – 15:30

Innovasjon og leverandørutvikling – satsing på «hjemmebane»

Innovasjonsrettede anskaffelser v/regional rådgiver Cecilie Møller Endresen, NHO.
– Nasjonalt program for leverandørutvikling
Byggherrene må sette rammer og funksjonskrav og la tilbyderne konkurrere om de beste løsningene der kvalitet, miljøhensyn og langsiktig effektivitet og totaløkonomi trumfer innkjøpsprisen.

Medlemsbedrifter med konkrete prosjekteksempler.


Enwa blir leverandør av Hias-prosessen

vannklyngen

Hias How2O og Enwa AS har signert en intensjonsavtale om fremtidig samarbeid. -Avtalesigneringen innebærer at vi sammen ønsker å etablere en leverandør av Hias-prosessen i det norske markedet. Både Enwa og Hias How2O har betydelig kompetanse av internasjonalt kaliber innen avløpsrensing. Enwa er en anerkjent leverandør, som har spisskompetanse på MBBR-løsninger, og har etablert seg som en leverandør av renseanlegg. Hias How2O har både prosesskunnskap og praktisk kunnskap om Hias-prosessen, sier Anders T. Øfsti, daglig leder i Hias How2O. Hias renseanlegg vil bli demonstrasjons- og utviklingsarena for neste generasjons renseanlegg.

Hias-prosessen® er en kontinuerlig biologisk renseprosess basert på MBBR-teknologi, som effektivt fjerner fosfor uten bruk av fellingskjemikalier. Kombinasjonen av kjente prinsipper fra biologisk fosforfjerning og effektiviteten til biofilmbasert MBBR-teknologi resulterer i en kostnadseffektiv og bærekraftig renseprosess. En studie viser inntil 30 prosent lavere levetidskostnader sammenlignet med MBBR med kjemisk felling.

Hias How2O har rettighetene til morgendagens prosessløsning for renseanlegg; den patenterte biologiske Hias-prosessen®. – Vi har ambisjoner om vesentlig internasjonal vekst gjennom lisensavtaler og tjenesteproduksjon, sier Øfsti.

Hias-prosessen er patentert i Norge og godkjent for patentering i USA. Prosessen med å få patentert renseprosessen i EU, Canada, India og Kina er i gang. -Vi ser stort potensiale i et tett samarbeid med Enwa. Selskapet har gjort et tydelig strategisk valg om å bli en totalleverandør av renseanlegg, og har sikret seg kompetanse i verdensklasse. Vårt første samarbeidsprosjekt blir høyst sannsynlig ombygging av Hias RA til en kapasitet på 100 000 PE. Dette er en fordobling av dagens kapasitet innenfor eksisterende bassengvolum. Ikke bare sparer Hias IKS vesentlige driftskostnader ved å kutte bruk av fellingskjemikalier. Selskapet vil nå også resirkulere inntil 50 prosent av innkommende fosfor i avløpsvannet, sier Øfsti.

– Norge har vært et foregangsland for å ta i bruk MBBR-basert renseteknologi, sier Flemming Wessman, adm. dir. i Enwa AS. -Ansatte hos Enwa har vært sentrale i denne utviklingen siden 90-tallet. Sammen med Hias How2O tar vi nå MBBR-teknologien et skritt videre, og introduserer et mulig paradigmeskifte innen avløpsrensing. Vi kan nå levere renseanlegg med lavere levetidskostnader, lavere CO2-avtrykk og samtidig muliggjøre inntil 50 prosent resirkulering av den kritiske ressursen fosfor. Den norske bransjen skal investere 14 milliarder kroner i sekundærrensing innen 2040, og vi tror mange anleggseiere vil vurdere Hias-prosessen som et meget attraktivt prosessalternativ, sier Wessman.

For mer informasjon:

Anders T. Øfsti  |  tlf: 473 270 92  |  E-post: anders.ofsti@hias.no

Flemming G. Wessman  |  tlf: 477 00 742  |  E-post: flemming.wessman@enwa.com

Anders T. Øfsti


Bilde: vanndråper

Senter for Forskningsdrevet Innovasjon- SFI

vannklyngen

Vi vil gjerne informere alle klyngens medlemmer om et SFI-initiativ som i disse dager pågår, og kommer fra NTNU, ansvarlig Sveinung Sægrov.

Selve SFI’et – Senter for Forskningsdrevet Innovasjon – er i utgangspunktet et program i Forskningsrådet utviklet for å støtte endringsprosessene det norske samfunnet må gjennom de neste tiårene. Endringene i seg selv kommer av mange grunner, eksempelvis globalisering, digitale løsninger, folkevandringer, klima og begrensninger i offentlig økonomi.

Sveinung uttaler:
«Det faglige innholdet i konsortiet vil være basert på meldte behov hos deltagerne. Vi ser for oss å dekke både helhetlige analyser (systemer) og tekniske detaljer i enhetsprosesser. Vi vil legge stor vekt på å få til innovative prosesser i det norske VA-markedet så vel som prosesser som kan sikre mer eksport av norske løsninger og norsk teknologi.»

Deltagere som hittil har vist interesse for prosjektet er: USN, VEAS, Cambi, Norconsult, Kemira, NMBU, COWI Aquateam, Yara, Krüger Kaldnes, HIAS, Kemira, Huber, IVAR, Norsk Vann.

Vannklyngen – Smart Water Norway var representert på møtet ved styreleder Jan Henrik Knudsen og daglig leder Britt Viljugrein.

Det prioriteres å danne et konsortium som retter seg mot disse faglige tematikkene:

 • Smarte vannsystemer, hvordan utnytte og møte digitaliseringsbølgen?
 • Sirkulær økonomi, hvordan bidra til at ressurser blir i kretsløpet
 • Helse og vann, Hvordan sikre tilgang på rent vann i møte med nye forurensningsutfordringer?
 • Flomsikring; hvordan bli bedre rustet til æ møe økte flommer pga klimaendringer
 • Ressursforvaltning; hvordan ta vare på vann- og avløpsnettet, sørge for lang levetid og fornye på riktig måte?
 • Rettferdighet (equity); Hvordan jobbe for bedre tilgang til vann og sanitærtjenester internasjonalt, særlig i utviklingsland?
 • Innovasjon; hva skal til for å lykkes?
 • Eksport til industrialiserte land og utviklingsland; hva skal til for å lykkes?

Neste møtepunkt for konsortiet er 20.februar.

Ta kontakt om dette høres ut som noe dere ønsker å delta på

Britt Viljugrein: britt@vannklyngen.no

Sveinung Sægrov: sveinung.sagrov@ntnu.no

 

Logo: Senter for forskningsdrevet innovasjon


Bilde: PC-monitor med tall og grafer

Vi søker deg som jobber med prosjekter innen smarte vannsystemer

vannklyngen

Vi er ute etter 7 minutters pitcher fra leverandører, kommuner eller forskningsmiljøer som er i gang med eller nylig har gjennomført prosjekter på smarte vannsystemer. Noen stikkord er: digitalisering, automatisering, sensorer, IoT, AI, datasikkerhet e.a.

Programmet for 2019 inneholder en sesjon der vi viser litt av hva som rører seg i Norge innen temaet. Her vil vi belyse både muligheter og utfordringer ved digitalisering og automatisering. Grip muligheten – vis frem prosjektet og inviter til samarbeid! Skriv litt om deg og din arbeidsgiver, samt noen linjer om prosjektet.

Frist er 7. februar.

Link: Vannbransjens innovasjonskonferanse 2019


bilde: Fiskere på innsjø i Benin – Afrika

Selskaper som blant annet jobber i regionene Benin, Kamerun og Togo

vannklyngen

Hei alle medlemmer av Vannklyngen – Smart Water Norway

Vi har fått informasjon om et nettverksmøte som retter seg mot energi og vann i West Afrika, nærmere bestemt Benin, Cameroon og Togo.

Arrangementets ansvarlige Gulbrand Wangen skriver: «I nært samarbeid med ambassadør Jens-Petter Kjemprud med ansvar for blant annet Benin, Kamerun og Togo har NORWEP gleden av å invitere deg til å delta på et Nettverksmøte for erfaringsutveksling blant selskapene som jobber i regionen. Ambisjonen er også å belyse nye forretningsmuligheter.

bilde: Fiskere på innsjø i Benin – Afrika

Du bør delta på dette møtet hvis du er interessert i lære av følgende unike bedriftserfaringer og er interessert i nye forretningsmuligheter i regionen;

 • Utvikling og bygging av det største norske off-grid sol energiprosjektet i Afrika
 • Utvikling og bygging av det største norske vannrenseprosjektet i Afrika
 • Utvikling og bygging av det første flytende LNG prosjektet i Afrika
 • Konseptutvikling for overvåking av økonomisk maritime sone på nasjonalt nivå
 • Planlegging av en mulig småskala importløsning for LNG til kraftproduksjon
 • Planlegging av diverse elektrisitetsprosjekter basert på gass med tilhørende linjeføring.

Vi retter en stor takk til NORWEPs partner, SANDS som er vertskap for møtet og som også bidrar med et innlegg om sine erfaringer.»

Påmelding kan gjøres via denne linken:
https://www.norwep.com/Market-info/Markets/Norway/Events/Network-Meeting-West-Africa