Dialogkonferanse for utvikling av morgendagens renseanlegg

Bergen kommune skal i gang med en innovasjonsrettet anskaffelse for 3 – 5 avløpsrenseanlegg i størrelsesorden 5 000 – 15 000 PE og ønsker å komme i dialog med bransjen for å definere behov og muligheter for slike anlegg.


Vannbransjens innovasjonskonferanse 2019

Hvordan spiller vi hverandre gode?

Tid: 25. april kl. 09:00–17:00
Sted: KS-AGENDA KONFERANSESENTER, OSLO

Les mer 


Seminar VA-yngre «Det Ekstreme»

Seminaret vil kunne tilby innsikt i de ekstreme værsituasjonene og klimaendringene som har påvirket bransjen de siste årene. Det vil være foredragsholdere som har stått mitt oppi krevende krisesituasjoner og som her deler sin erfaring.

Link til påmelding


Møte med Hias How2O

Møte med Hias How2O på Hamar.


Årsmøte med Generalforsamling

Smart Water Norway avholder årsmøte med generalforsamling i Lillestrøm.


Møte hos Aiwell Water AS

Møte hos Aiwell Water AS i Tønsberg.


Bedriftsbesøk hos Colifast

Bedriftsbesøk hos Colifast i Lysaker.


Møte på VEAS Slemmestad

SFI:WIN initiativ fra NTNU v/Sveinung Sægrov, Rita Ugarelli, Oddbjørn Bruland, Cynthia Halle, Herman Helness, Tone Muthanna, Stian Bruaset, Arnstein Watn og Rita Løberg.


Møte med Innovasjon Norge

Møte med Arne Borgersen i Innovasjon Norge.