Vannklyngens fremdrift mot Arena-søknad

Klyngens aktivitetsnivå har aldri vært høyere, og det er gøy å være en del av det som skjer. Mange…

Les mer

Smart Water Norway- Vannkyngen besøker Fosen Innovasjon

I uke 35 var Vannklyngen på hospitering hos Fosen Innovasjon i Trøndelag. Dette er et…

Les mer

Dialogkonferanse for innovasjonsrettet anskaffelse- morgendagens avløpsrenseanlegg

Bergen kommune ønsker å komme i dialog med bransjen for å definere behov og muligheter for…

Les mer

Kartlegging av våre medlemmer

Det viktigste vi som klynge har å spille på er erfaringen, kompetansen og engasjementet som ligger…

Les mer

SFI:WIN og næringsaspektet

På møtet med SFI:WIN i dag fikk jeg utfyllende informasjon rundt prosjektdetaljer. Disse detaljene…

Les mer

Vannklyngens fremdrift mot Arena-søknad

Klyngens aktivitetsnivå har aldri vært høyere, og det er gøy å være en del av det som skjer. Mange bedrifter har meldt seg på arbeidsgruppene våre og i denne aktuelt-saken ser dere også en overordnet figurfremstilling av organisasjonskartet slik det ser ut foreløpig.

Les mer

Smart Water Norway- Vannkyngen besøker Fosen Innovasjon

I uke 35 var Vannklyngen på hospitering hos Fosen Innovasjon i Trøndelag. Dette er et klyngeutviklingsmiljø hvor klyngene NCE Aquatech Cluster, Fornybarklyngen, MIDSEC og Smart Grid Services Cluster har sine kontorer.
For at vi i Smart Water Norway- Vannklyngen skal utvikle miljøet rundt våre medlemmer er vi avhengige av gode samarbeidspartnere som vi kan spille på i ulike sammenhenger. Fosen Innovasjon er en samarbeidspartner som kan gi oss verdifulle innspill på strategiske valg fremover, men også være et bindeledd mot miljøet i Trøndelag og nordover. Smart Water Norway er en nasjonal klynge med medlemmer i omtrent alle fylker og det er viktig for oss at alle føler seg inkludert i miljøet.
Tusen takk til alle ved Fosen Innovasjon for en innholdsrik, interessant og fullpakket uke! Ser frem til å holde kontakten! 😊

Les mer

Dialogkonferanse for innovasjonsrettet anskaffelse- morgendagens avløpsrenseanlegg

Bergen kommune ønsker å komme i dialog med bransjen for å definere behov og muligheter for utvikling av 3 – 5 avløpsrenseanlegg i størrelsesorden 5 000 – 15 000 PE. Denne formen for anskaffelse er noe vi i Vannklyngen har etterspurt i mange sammenhenger: Sett krav til funksjon og resultat, og overlat til leverandørene å konkurrere om de beste løsningene!

Les mer

Kartlegging av våre medlemmer

Det viktigste vi som klynge har å spille på er erfaringen, kompetansen og engasjementet som ligger i medlemsmassen. Dette ønsker vi å kartlegge.

Les mer

Dette sier vi på sosiale medier