Bilde: innsjø med fjell og skog i bakgrunnen

Vann- og avløpsbransjen som produsent, leverandør og forhandler av resirkulerte råstoffer

Økende kretsløpstenkning, ressursutnyttelse, innbyggeres økende klima- og miljøinteresse og nye tekniske løsninger driver utviklingen fremover også i vann- og avløpsbransjen. Befolkningsvekst i allerede tettbebyggede strøk og økende krav til miljø- og rensekrav er utfordringer som dytter frem innovasjon og tillater alternativer til tradisjonell, sentral drift. Prosjektet Skoppum Eco-Village i Horten kommune er et paradigmeskiftene eksempel på innovasjon innenfor vann, avløp og renovasjon.

Les mer

Dette sier vi på sosiale medier