Bilde: innsjø med fjell og skog i bakgrunnen

Vann- og avløpsbransjen som produsent, leverandør og forhandler av resirkulerte råstoffer

Økende kretsløpstenkning, ressursutnyttelse, innbyggeres økende klima- og miljøinteresse og nye tekniske løsninger driver utviklingen fremover også i vann- og avløpsbransjen. Befolkningsvekst i allerede tettbebyggede strøk og økende krav til miljø- og rensekrav er utfordringer som dytter frem innovasjon og tillater alternativer til tradisjonell, sentral drift. Prosjektet Skoppum Eco-Village i Horten kommune er et paradigmeskiftene eksempel på innovasjon innenfor vann, avløp og renovasjon.

Les mer

Vannklyngens fremdrift mot Arena-søknad

Klyngens aktivitetsnivå har aldri vært høyere, og det er gøy å være en del av det som skjer. Mange bedrifter har meldt seg på arbeidsgruppene våre og i denne aktuelt-saken ser dere også en overordnet figurfremstilling av organisasjonskartet slik det ser ut foreløpig.

Les mer

Dette sier vi på sosiale medier