Vannklyngens fremdrift mot Arena-søknad

Klyngens aktivitetsnivå har aldri vært høyere, og det er gøy å være en del av det som skjer. Mange bedrifter har meldt seg på arbeidsgruppene våre og i denne aktuelt-saken ser dere også en overordnet figurfremstilling av organisasjonskartet slik det ser ut foreløpig.

Les mer

Smart Water Norway- Vannkyngen besøker Fosen Innovasjon

I uke 35 var Vannklyngen på hospitering hos Fosen Innovasjon i Trøndelag. Dette er et…

Les mer

Dialogkonferanse for innovasjonsrettet anskaffelse- morgendagens avløpsrenseanlegg

Bergen kommune ønsker å komme i dialog med bransjen for å definere behov og muligheter for…

Les mer

Kartlegging av våre medlemmer

Det viktigste vi som klynge har å spille på er erfaringen, kompetansen og engasjementet som ligger…

Les mer

SFI:WIN og næringsaspektet

På møtet med SFI:WIN i dag fikk jeg utfyllende informasjon rundt prosjektdetaljer. Disse detaljene…

Les mer

Næringsliv og utdanning

Næringslivet kan nyte godt av samarbeide med forskningsinstitusjoner med overlappende…

Les mer

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2019

Utfordringene kan kun løses med innovasjon. Overvåking av vannkvalitet, vedlikeholdsetterslep,…

Les mer

Vannklyngens fremdrift mot Arena-søknad

Klyngens aktivitetsnivå har aldri vært høyere, og det er gøy å være en del av det som skjer. Mange bedrifter har meldt seg på arbeidsgruppene våre og i denne aktuelt-saken ser dere også en overordnet figurfremstilling av organisasjonskartet slik det ser ut foreløpig.

Les mer

Smart Water Norway- Vannkyngen besøker Fosen Innovasjon

I uke 35 var Vannklyngen på hospitering hos Fosen Innovasjon i Trøndelag. Dette er et klyngeutviklingsmiljø hvor klyngene NCE Aquatech Cluster, Fornybarklyngen, MIDSEC og Smart Grid Services Cluster har sine kontorer.
For at vi i Smart Water Norway- Vannklyngen skal utvikle miljøet rundt våre medlemmer er vi avhengige av gode samarbeidspartnere som vi kan spille på i ulike sammenhenger. Fosen Innovasjon er en samarbeidspartner som kan gi oss verdifulle innspill på strategiske valg fremover, men også være et bindeledd mot miljøet i Trøndelag og nordover. Smart Water Norway er en nasjonal klynge med medlemmer i omtrent alle fylker og det er viktig for oss at alle føler seg inkludert i miljøet.
Tusen takk til alle ved Fosen Innovasjon for en innholdsrik, interessant og fullpakket uke! Ser frem til å holde kontakten! 😊

Les mer

Dialogkonferanse for innovasjonsrettet anskaffelse- morgendagens avløpsrenseanlegg

Bergen kommune ønsker å komme i dialog med bransjen for å definere behov og muligheter for utvikling av 3 – 5 avløpsrenseanlegg i størrelsesorden 5 000 – 15 000 PE. Denne formen for anskaffelse er noe vi i Vannklyngen har etterspurt i mange sammenhenger: Sett krav til funksjon og resultat, og overlat til leverandørene å konkurrere om de beste løsningene!

Les mer

Kartlegging av våre medlemmer

Det viktigste vi som klynge har å spille på er erfaringen, kompetansen og engasjementet som ligger i medlemsmassen. Dette ønsker vi å kartlegge.

Les mer

SFI:WIN og næringsaspektet

På møtet med SFI:WIN i dag fikk jeg utfyllende informasjon rundt prosjektdetaljer. Disse detaljene er viktige og er i mange sammenhenger avgjørende for om små, private aktører har mulighet til å delta.

Les mer

Næringsliv og utdanning

Næringslivet kan nyte godt av samarbeide med forskningsinstitusjoner med overlappende satsingsområder, både for nyutvikling og videreutvikling av teknologi, men også for rekruttering.

Les mer

Dette sier vi på sosiale medier