Aktiviteter

Velkommen til aktivitetsoversikten. Her finner du utvalgt informasjon om hva klyngen deltar på av fagrelaterte møter og arrangement. Hvis noen har tips til saker å ta tak i, gode arrangement eller ønsker å få i stand et møte, så er det bare å ta kontakt med oss.

Møte styringsgruppen for Arenaprosjekt 2020

25/09/2020 08:00

Møte styringsgruppen for Arenaprosjekt 2020

21/09/2020 11:00

Møte styringsgruppen for Arenaprosjekt 2020

11/09/2020 13:15

Fysisk samling prosjektgruppe Drikkevann

11/09/2020 10:00

Samling prosjektgruppe drikkevann i Drammen, Papirbredden. Diskusjoner rundt konsensus for søknad og formuleringer, uformell prat rundt prosjektmuligheter, og generell informasjonsdeling.

Møte styringsgruppen for Arenaprosjekt 2020

04/09/2020 10:00

Innovasjonssamarbeid Godt Vann Drammensregionen_Vannklyngen Norwegian Water Technology

31/08/2020 00:00

Møte styringsgruppen for Arenaprosjekt 2020

28/08/2020 10:00

Kick off arrangement; Beredskap og sikkerhet Drikkevann

27/08/2020 09:00

Kick Off arrangement for beredskapsprosjekt.

Strategisk, regional, nasjonal og internasjonal forankring; sikkerhet og beredskap

18/08/2020 10:00

Bedrifter, kommuner og stakeholdere møtes for å utvikle strategi for regional forankring og muligheter for et initiativ innenfor vannrelatert beredskap og sikkerhet.

Møte styringsgruppen for Arenaprosjekt 2020

07/08/2020 10:00

Møte styringsgruppe for Arenaprosjekt2020

20/07/2020 10:00

Rand Water: positioning of relevant technology solutions for drinking water

20/07/2020 00:00

Rand Water, Innovation Norway and Smart Water Norway collaborate to position high end technology solutions from Norwegian companies.

Construction City_Vannklyngen-Overvannstematikk på tvers av klyngene

25/06/2020 10:00

Klima og Overvann: Nettverksmøte 02

12/06/2020 10:00

Styremøte Vannklyngen SWN

09/06/2020 09:30

Prosjektmuligheter Sikkerhet og Beredskap

04/06/2020 12:30

Prosjektgruppe Sikkerhet og Beredskap

Prosjektmuligheter teknologi og sammenstilling

04/06/2020 10:00

Prosjektgruppe Drikkevann

Vann og Beredskap: Nettverksmøte gruppe 03

29/05/2020 09:00

Kompakte, energieffektive Avløpsanlegg; Nettverkmøte 01

28/05/2020 10:00

Klima og Overvann: Nettverkmøte 01

13/05/2020 09:30

Oppgaver innen overvann og klima skal løses og potensialet er stort, ikke bare i Norge, men også i utlandet. Som deltaker i en klynge får man flere muligheter til å skape synergier, stå bedre rustet til å utnytte muligheter og nå større mål enn man klarer selv. Vi i Vannklyngen ønsker nå å avklare interessen for deltakelse i området overvann og klima, mobilisere aktuelle medlemsbedrifter og finne en vei videre.

Vann og beredskap: Nettverksmøte 02

07/05/2020 00:30

Vann og beredskap: Nettverksmøte 01

23/04/2020 14:00

Vann og beredskap

Vann er på agendaen i veldig mange sammenhenger også innenfor beredskap. Beredskap som arbeidsområde ser veldig forskjellig ut avhengig av hvor man befinner seg i verden, og Vannklyngen har mange bedrifter som leverer teknologiløsninger både for nasjonale og internasjonale beredskapsmarkeder. Dette er en tematikk som opptar mange av våre medlemmer og våre samarbeidspartnere. Vi i Vannklyngen jobber med å finne muligheter og synergier inn mot tematikken beredskap. Tidlig dialog er i samarbeid med Scan Water AS, Colifast AS, RS Noatun AS og Horten kommune.

Vannklyngens Årsmøte

22/04/2020 00:00

Generalforsamling og Årsmøte

På grunn av tidens utfordringer ift Koronapandemien har vi som så mange andre, måtte avlyse møter og sammenkomster. Vi bruker Teams som verktøy for samlinger fremover, og ønsker alle medlemmer av klyngen velkomne til generalforsamling og årsmøte.

Vannklyngens Årsmøte 2020

26/03/2020 14:00
Vannklyngens Årsmøte 2020

Vannklyngens Årsmøte for 2020 skal holdes i verkstedhallen hos Fuglesangs AS på Bryn i Oslo. https://www.fuglesangs.no/en/

Fuglesangs leverer pumper, pumpesystemer, hydraulikksystemer, spesialsmøremidler, komposittbelegging og vedlikeholdstjenester, med betydelig in-house engineering. Vi planlegger å starte kl 14 med Generalforsamling, etterfulgt av samling i hallen med mingling, korte innlegg fra deltakere, dessuten enkel matservering og litt drikke.

Detaljert programplan sendes ut til alle medlemmer og legges ut på våre hjemmesider når arrangementet nærmer seg.

Send påmelding til: britt@vannklyngen.no 

 

 

Videreutvikling av Vannklyngens Arenasøknad

25/03/2020
Videreutvikling av Vannklyngens Arenasøknad

Et av satsningspunktene for å utvikle klyngens nettverk og muligheter for våre medlemmer, er en søknad til Innovasjon Norges Arenaprogram. https://www.innovasjonnorge.no/no/subsites/forside/om_klyngeprogrammet/arena/ 

Dette er en finansieringsordning som drifter nettverksaktiviteter og som- ved tildeling- kan gi oss et økt ressursgrunnlag for å utvikle samarbeidsprosjekter mellom klyngemedlemmer. I prosessen er det viktig at bedriftene som er medlemmer i nettverket deler sin oppfatning av hvilke områder som trenger fokus. Det er bedriftenes kompetanse og kjennskap som vil legge grunnlaget for nettverket og for hvilke satsningspunkter vi som klynge skal forfølge.

Ta kontakt med med, Britt, for å slå av en prat og for påmelding til denne workshopen.

e-post: britt@vannklyngen.no

tel: 984 15 020

Løsninger for drikkevann: Nettverkmøte 02

16/03/2020 11:00

Kompakte, intelligente og energieffektive løsninger for drikkevann

Gruppen innenfor tematikken «Drikkevann» har nå 17 deltakere. Vi jobber videre med å forme prosjektet, sette fokusområder, og dessuten utvikle nettverket med å bli bedre kjent med hverandres teknologier og arbeidsområder.

Møte med Helse- og Omsorgsdepartementet; VIP.

05/03/2020
Møte med Helse- og Omsorgsdepartementet; VIP.

Vannklyngens representanter skal igjen til Helse- og Omsorgsdepartementet for nye diskusjonsrunder og videre utvikling av VIP-programmet- Vannbransjens Innovasjonsprogram. Vi er en samlende forening for private bedrifter fra Norges vannindustri, og vi har dette utgangspunktet for innspill i debatten. Øvrige deltakere-  foreninger og organisasjoner, er Huseiernes landsforbund, Norsk Vann, Kommunesektorens Organisasjon (KS), Folkehelseinstituttet og Maskinentreprenørenes Forbund.

Løsninger for drikkevann: Nettverkmøte 01

04/02/2020 10:00

Kompakte, intelligente og energieffektive løsninger for drikkevann

Mange bedrifter står for tiden overfor store utfordringer.
Det er i situasjoner som dette nettverket man har rundt seg er viktig å trekke på. Dette for å gjøre hverandre bedre rustet til å håndtere den nye hverdagen, dessuten stå sammen og jobbe mot felles mål.
Drikkevann er ikke mindre i fokus i forhold til den siste tidens utvikling, snarere tvert imot, og vi ønsker derfor å se på muligheten for å starte et bedriftsnettverk med utgangspunkt i Vannklyngens bedrifter og fra det vi har kalt «Drikkevannsgruppa».

Smart Water Norway besøker Construction City

24/10/2019
Smart Water Norway besøker Construction City

Vannklyngen besøker Construction City som ligger på Ulven-området ved Økernbygget. Construction City er Norges første klynge for eiendom, bygg og anlegg.

Kort om klyngen finner du her: https://www.constructioncity.no/

DIALOGKONFERANSE: GRAVEFRI FORNYELSE AV DRIKKEVANNS-LEDNINGER SOM REDUSERER LEKKASJER

15/10/2019 10:00
DIALOGKONFERANSE: GRAVEFRI FORNYELSE AV DRIKKEVANNS-LEDNINGER SOM REDUSERER LEKKASJER

Trondheim kommune og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune inviterer til dialogkonferanse i Oslo 15. oktober for å finne fremtidens løsning for gravefri fornyelse av drikkevannsledninger.

Les mer her: https://fi-nor.no/arrangement/dialogkonferanse-gravefri-fornyelse-av-drikkevanns-ledninger-som-reduserer-lekkasjer/

Dialogkonferanse for utvikling av morgendagens renseanlegg

26/08/2019
Dialogkonferanse for utvikling av morgendagens renseanlegg

Bergen kommune skal i gang med en innovasjonsrettet anskaffelse for 3 – 5 avløpsrenseanlegg i størrelsesorden 5 000 – 15 000 PE og ønsker å komme i dialog med bransjen for å definere behov og muligheter for slike anlegg.

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2019

25/04/2019 09:00
Vannbransjens innovasjonskonferanse 2019

Hvordan spiller vi hverandre gode?

Tid: 25. april kl. 09:00–17:00
Sted: KS-AGENDA KONFERANSESENTER, OSLO

Les mer 

Seminar VA-yngre «Det Ekstreme»

09/04/2019
Seminar VA-yngre «Det Ekstreme»

Seminaret vil kunne tilby innsikt i de ekstreme værsituasjonene og klimaendringene som har påvirket bransjen de siste årene. Det vil være foredragsholdere som har stått mitt oppi krevende krisesituasjoner og som her deler sin erfaring.

Link til påmelding

Møte med Hias How2O

21/03/2019
Møte med Hias How2O

Møte med Hias How2O på Hamar.

Bruk av syntetiske polymerer i vannbehandling – er dette egentlig greit?

18/03/2019 12:00
Bruk av syntetiske polymerer i vannbehandling – er dette egentlig greit?

Sted: Ingeniørenes Hus, Oslo
Pris: Gratis

Hvorfor er vi avhengige av bruk av polymere i mange norske vannbehandlingsanlegg? Hvorfor er disse forbudt i enkelte land og hvordan kan de påvirke miljø og helse? I dette fagtreffet ønsker vi å belyse problematikken og undersøke om slike restriksjoner også er på vei til Norge. Vi vil også få presentert alternativer til syntetiske polymere. Det er mulig å følge møtet via streaming.

Les mer og meld deg på her >>

Årsmøte med Generalforsamling

07/03/2019 00:00

Smart Water Norway avholder årsmøte med generalforsamling i Lillestrøm.

Møte hos Aiwell Water AS

04/03/2019

Møte hos Aiwell Water AS i Tønsberg.

Møte på nrv|nra

23/01/2019
Møte på nrv|nra

Møte på nrv|nra i Lillestrøm med Gunnar Bjørnson og Ståle Grindaker.

Bedriftsbesøk hos Colifast

15/01/2019 00:00
Bedriftsbesøk hos Colifast

Bedriftsbesøk hos Colifast i Lysaker.

Møte på VEAS Slemmestad

07/01/2019
Møte på VEAS Slemmestad

SFI:WIN initiativ fra NTNU v/Sveinung Sægrov, Rita Ugarelli, Oddbjørn Bruland, Cynthia Halle, Herman Helness, Tone Muthanna, Stian Bruaset, Arnstein Watn og Rita Løberg.

Møte med Innovasjon Norge

04/01/2019
Møte med Innovasjon Norge

Møte med Arne Borgersen i Innovasjon Norge.