Ny ledelse i Vannklyngen / Smart Water Norway

Jeg heter Britt Viljugrein og startet som daglig leder av Vannklyngen den 1. desember 2018

Jeg jobber etter klare strategimål bestemt av klyngens styre og som helt klart retter seg mot økt næringsvekst og det å gjøre våre klyngemedlemmer synlige i landskapet. Disse strategimålene vil dessuten i sin helhet bli delt på vår hjemmeside som er under arbeid.

Dette er for øvrig de tre viktigste overordnede målene:

  • Samle norsk vannindustri
  • Tidoble eksporten innen 2025
  • Skape 3000 nye arbeidsplasser

En veldig viktig del av mitt arbeide vil være å gjøre meg ytterligere kjent med våre klyngemedlemmer, så jeg kommer gjerne på besøk. Jeg vil dessuten også jobbe med å delta på møter som kan være interessante for dere som medlemmer, for så å informere om innhold via hjemmesiden. Utvalgte deler av min kalender er tilgjengelig på undersiden Aktiviteter. Der kan dere se hva vi deltar på og på den måten ha mulighet for å ta kontakt for spørsmål eller innspill ift det som skal skje.

Ta gjerne direkte kontakt med meg om dere ønsker besøk eller har andre innspill.

Kontaktinformasjon:
britt@vannklyngen.no |  tlf: 984 15 020

 

bilde: Britt Viljugrein daglig leder Vannklyngen